អាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារ Archives - គ្រួសាររឹងមាំ
https://strongfamily.mosvy.gov.kh/wp-content/uploads/2020/11/photo_2020-07-03_17-54-18-b.jpg

ជួបស្រីដា

ដោយលោក ស៊ា សុឃន់ និងលោកស្រី ចាន់ កញ្ញា - 55 years

ស្រីដា អាយុ១៦ ជាកូនស្រីច្បងនៃគ្រួសារជនជាតិគ្រឹង ដែលមានបងប្អូន៤នាក់ ។ ស្រីដារៀនថ្នាក់ទី៧ នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យអូរជុំ។ ថ្វីត្បិតតែសាលារៀនបានបិទទ្វារអស់ពេលពីរបីខែហើយក្តី តែនាងនៅបន្តការសិក្សារបស់នាងតាមរយៈកម្មវិធីការសិក្សាពីចម្ងាយ និងតាមអនឡាញ។ ស្រីដារៀនពូកែមុខវិជ្ជារអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ហើយនាងជាសិស្សពូកែម្នាក់ប្រចាំសាលាផងដែរ។

ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ