ទំព័រដើម - គ្រួសាររឹងមាំ

គ្រួសាររឹងមាំ

គឺ​ជា​យុទ្ធនាការ​លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ដើម្បី​លុប​បំបាត់​អំពើ​ហិង្សាលើ​កុមារ​ និង​ទប់​ស្កាត់​ការ​បំបែក​កុមារ​ចេញ​ពី​គ្រួសារ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​នៅ​កម្ពុជា។

អានបន្ត

៤៥ %
នៃក្មេងស្រី និងប្រុស
អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ
បាន​ទទួល​រង​អំពើហិង្សា​គ្រប់​ទម្រង់
(ផ្លូវ​កាយ ឬ​ផ្លូវ​ចិត្ត) ពី​ឳពុក​ម្ដាយ
អាណាព្យាបាល ឬ​សាច់ញាតិដែល​
ជាមនុស្ស​ពេញវ័យ (NIS 2018)
https://strongfamily.mosvy.gov.kh/wp-content/uploads/2019/08/iconleft_home.png
២៦,១៨៧
នៃកុមារកម្ពុជា (ស្រី៤៨ភាគរយ)
រស់នៅ​កន្លែង​ថែ​ទាំ​កុមារ
https://strongfamily.mosvy.gov.kh/wp-content/uploads/2019/08/icon_center_home.png
យ៉ាងហោចណាស់ មានការ​បាត់បង់​ថរិកាចំនួន
១៦៨លានដុល្លារ
សហរដ្ឋអាមេរិក​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៣
ដោយសារ​តែ​ផលវិបាក​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​
ដែលបង្កឡើង​ដោយអំពើហិង្សារលើកុមារ

“ កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីអំពើហិង្សា
ការរំលោភបំពាន ការកេងប្រវ័ញ និងការមិនអើពើ។”

មើលបន្ត

រឿង

ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន

ដោយ Nadja Linke - ៣ ឆ្នាំ

សំណួរ&ចម្លើយជុំវិញ ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន អ្វីទៅដែលហៅថា ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន? ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន គឺជាវិធីសាស្រ្តបង្រៀនអំពីឥរិយាបថសមស្រប តាមរយៈទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹងកុមារបែបសមរម្យ ប៉ុន្តែម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះពួកគេ។ វិធីសាស្រ្តបែបនេះជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិ របស់កុមារ ដោយពួកគេទទួលបានការការពារពីអំពើហិង្សា និងការដាក់វិន័យដែលគោរពសេចក្តី ថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ។ ដើម្បីអនុវត្តវិន័យបែបវិជ្ជមាននៅតាមសាលារៀន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងយូនីសេហ្វ ដោយមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិស៊ុយអែត (SIDA), ក្រុមហ៊ុន Primark និង ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្ដរជាតិ (USAID) បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធី បណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់គ្រូ និងនាយកសាលានៅកម្ពុជា អំពីផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន ដែលកើតចេញពីអំពើហិង្សាលើកុមារ។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលកុមារណាម្នាក់មានឥរិយាបថ មិនសមរម្យក្នុងពេលសិក្សា ជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សា គ្រូបង្រៀនអនុវត្តបច្ចេកទេសដាក់ វិន័យបែបវិជ្ជមាន ជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេ។ ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត បែបនេះ មានគោលដៅរក្សាទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមាន និងបើកចំហរវាងគ្រូ និងសិស្ស។ នៅក្នុងវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលនេះ គ្រូក៏រៀនចេះពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងកំហឹង ដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់កាន់តែអាច គ្រប់គ្រងឥរិយាបថមិនសមស្របក្នុងថ្នាក់រៀនកាន់តែប្រសើរជាងមុនផងដែរ។   ឧទាហរណ៍ ក្នុងសាលាបឋមសិក្សាពាមរក៍ក្នុងខេត្តព្រៃវែង គ្រូនឹងចេញកាតលឿង និងកាតក្រហម […]

ជួបសៅឡូយ និងចន្រ្ទា

ដោយ លោក ជុំ កុសល្យ មន្រ្តីមូដ្ឋាន អង្គការ ICS-SP ខេត្ត បាត់ដំបង និងលោក ស៊ា សុឃន់ អង្គការយូនីសេហ្វ - ៣ ឆ្នាំ

ពេលរៀនចប់វគ្គនេះទើបខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើខុសច្រើនលើកូន និងប្រពន្ធខ្ញុំ។ ខ្ញុំគិតកូនខ្ញុំនឹងស្តាប់បង្គាប់ ប្រសិនបើខ្ញុំចេះនិយាយ និងស្តាប់កូនដោយយកចិត្តទុកដាក់។

Positive parenting sessions improve a couple’s relationship

By Chum Kosal, Field Officer, ICS-SP, Battambang province and Mr. Sea Sokhon, UNICEF - ៣ ឆ្នាំ

I’ve done a lot of things that were wrong to my children and my wife. By the time I finished the course, I understood that my children would behave differently if I talked to and listened to them in a positive way.

Positive parenting sessions make a real difference to a Muslim community in northern Phnom Penh

Sea Sokhon - ៣ ឆ្នាំ

Before, I used to threaten or beaten my children for any naughty behaviour. I did not know what to do, but to beat or just shout at them.

ចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

លោក ស៊ា សុឃន់ - ៣ ឆ្នាំ

ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់គំរាម ឬ វ៉ៃកូនៗ ដោយសារតែពួកគេជជែសរឹងរូសពេក។ ខ្ញុំមិនដឹងថា ត្រូវធ្វើម៉េចនោះទេ ក្រៅតែពីតែវ៉ៃ ឬ ស្រែកគំហកដាក់កូនប៉ុណ្ណោះ។

“If we teach them right, they can reach full potential:” How Phnom Penh’s drop-in centers are changing children’s lives

By Sokhon Sea - ៣ ឆ្នាំ

“Children are born differently, some rich, some poor, they are all as capable as other children, if we teach them right, they can reach full potential. And they can become good students. And have a perfect future.

មើលបន្ត
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តសៀមរាប
ក្រុង ព្រះសីហនុ
ខេត្តកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំពេញ